Res till Järflotta

Ingen reguljärtrafik

Järflotta och Gunnarsternarna saknar reguljär båttrafik och går enbart att nå med egen båt eller taxibåt.