Natur

Omväxlande natur med smala vikar

Käringboda ligger på den kuperade och bergbundna halvön sydväst om Nynäshamn. Naturen är omväxlande med skogsklädda berg och mellanliggande områden med odlings- och betesmark. Karakteristiska är de inskjutna vikarna Rassavikar, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet.

En arrendator driver jordbruk på Långholms gård. Verksamheten omfattar såväl växtodling som djurhållning. Betesmarkerna hävdas med hjälp av ett hundratal tackor och ca 30 köttdjur.