Natur

Sjöfågel så långt ögat skådar

Öja avsattes 1985 som naturvårdsområde. Ön är till stor del bevuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste trädslagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på ett mindre område på öns inre del. Ön är en av länets förnämsta sträckfågellokaler. Framför allt sjöfågelsträcket är kraftigt såväl vår som höst med ejder som dominerande art men även bl a sädgås, prutgås och sångsvan som regelbundna gäster – ibland också praktejder och alförrädare.