Bo och övernatta

Enkla lägenheter

Veckouthyrning av två små enkla lägenheter i Kronstugan, försvarets f.d. logementsbarack på Långviksskär.
Bokas hos Grundets vandrarhem.
Tel: 08-571 561 10
Grundet