Natur

En stor skärgård

Långviksskär är en stor och väl avgränsad skärgård. Sammanlagt ingår omkring 300 öar, kobbar och skär i reservatet. Mera sammanhängande vegetation finns bara på de större öarna, Långviksskär, Söderö och Hummelskär. Floran är rik och på sina ställen yppig med många för utskärgården typiska arter. Förutom de vanliga skärgårdsfåglarna finns några kolonier av mer sällsynta arter som tordmule och tobisgrissla. Inom reservatet finns många klassiska naturhamnar som Hallskär och Söderö.

European Diploma-område

European DiplomaFyra naturskyddade områden i Sverige har fått utmärkelsen som European Diploma-områden, ett av dem är Långviksskär. European Diploma är en utmärkelse som sedan 1966 delas ut av Europarådet. Utmärkelsen tilldelas skyddade naturområden som både är viktiga ur hela den europeiska kontinentens perspektiv och som uppfyller krav på höga naturvärden.