Kultur och historia

”Resare-Bengts” ö

Öns historia har medeltida rötter. ”Resare-Bengt” Oxenstierna övertog ön kring 1630. Vid slutet av 1600-talet hade befolkningen på ön ökat väsentligt och det fanns vid den tiden ett stort skärgårdsjordbruk på ön. År 1719 härjade ryssarna på ön, bebyggelsen brändes och ett stenhus raserades. År 1769 uppförde Mattias Holmers, som var född på Simesgården på Arholma, det nuvarande säteriet på grunden av det gamla stenhuset. Mattias Holmers gick tidigt till sjöss och kom så småningom att skapa sig en förmögenhet som kapten på en ostindiefarare. Säteriet tjänstgör idag som krog och pensionat och är öppet för besökare.

Sveriges största minkfarm

Mellan 1920 och 1945 hade Lidön Sveriges största minkfarm. 1945 förvärvades ön av Stockholms stad och 1998 övergick den till Skärgårdsstiftelsen.