Lilla Husarn

Symbol för naturreservat

I naturreservatet Lilla Husarn ingår förutom huvudön även Husarholmen, Simpskallen, Stora och Lilla Saltkråkan samt Stora och Lilla Kråkskären.

Området har ett flertal bra naturhamnar. Det strategiska läget mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden har gjort öarna välbesökta. Här möts farlederna dels från norr över Nämdöfjärden, dels från nordväst över Ingaröfjärden.

Förutom Stora och Lilla Kråkskären blev området naturreservat 1981 och var då i statens ägo. 1992 förvärvade Skärgårdsstiftelsen ögruppen vilket gjorde att även Stora och Lilla Kråkskären blev en del av reservatet.