Mindre förvaltade öar

Symbol för Naturreservat

Vissa öar i Stockholms skärgård som är i privat ägo kan av olika skäl vara avsatta som skyddsområden och naturreservat. En begränsad tillsyn av dessa öar utövas av Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän.

Revskärs naturreservat

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med goda hamnvikar och badstränder.
Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård. Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Landareal:
58 ha
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen
Markägare: Enskild
Tillsynsman: Lars Lundgren

Aborren och Själsgrundsskallens fågelskyddsområde

Nordost om Singö i Norrtälje skärgård ligger fågelskyddsområdet Abborren.
Tillträdesförbud: 1/4 – 31/7
Områdesförvaltare: Skärgårdsstiftelsen
Tillsynsman: Leif Malmgren

Bysholmens fågelskyddsområde

I Norrtälje skärgård ligger fågelskyddsområdet Bysholmen.
Tillträdesförbud: 1/4 – 31/7
Områdesförvaltare: Skärgårdsstiftelsen
Tillsynsman: Leif Malmgren