Möja-Björndalen

Symbol för naturreservat

På norra delen av Möja äger och förvaltar Skärgårdsstiftelsen naturreservatet Möja-Björndalen som består av omväxlande hällmarkstallskog och produktiv skogsmark med mellanliggande myrmarker.

Skogen har stora värden för den vetenskapliga naturvården. Enklast nås Björndalen från Dragedets ångbåtbrygga som tillhör Dragedets byalag.