Natur

Djupa sund och fjärdar

Möja är markant avgränsad från övriga Möjaöar genom sprickor som rutat upp urberget och där delar av berggrunden sjunkit ned och bildat djupa sund och fjärdar. Fjärden väster om Möja når maximalt ett djup om 134 meter.

Möja-Björndalen

Naturreservatet Möja-Björndalen på norra Möja ägs av Skärgårdsstiftelsen och består av omväxlande hällmarkstallskog och produktiv skogsmark med mellanliggande myrmarker. Skogen har stora värden för den vetenskapliga naturvården och ingår i Skärgårdsstiftelsens Levande Skärgårdsnaturprojekt. En stor del av reservatet lämnas opåverkad för att utvecklas mot naturskog. Reservatet har ett rikt djurliv med älg, rådjur, hare, mård, grävling och räv. Fågellivet i reservatet är särskilt värdefullt.