Natur

Mycket fin naturskog

Nämdös västra sida reser sig skogig och bergig mot Nämdöfjärden medan öns östra och södra delar är mer låglänta och ljusa. Den mesta bebyggelsen ligger på ostsidan, öns inre är helt obebyggd naturskog. Det finns två insjöar; Storträsket i norr och Västerbyträsk i söder. Fina grusvägar för cykelturer och promenader går från Östanvik till Bunkvik med avtagsvägar till Solvik, Sand och Västerby. Till Nämdö böte går en cykelbar skogsväg och det finns gott om fina promenadstigar på den bilfria ön. Östanviks gård är brukningscentrum för öns jordbruk, och man odlar än idag i stort sett samma marker som brukades enligt kartan från 1600-talet! Dessutom körs betesdjur ut till omkringliggande naturreservat som Rågskär, Boskapsö, Långviksskär och Jungfruskär.

Gott om havsörn

I Nämdös skogar kan man bl a möta älg, rådjur och inte minst dovhjortar som spritt sig från en utplantering på Rågskär i början av 1960-talet. Ormvråk och fiskgjuse häckar på ön och även havsörn seglar ofta in från närliggande fågelskyddsområden. Även på Uvön finns flera obebyggda skogsområden. De flesta fritidshusen ligger på öns ostsida och uddarna mot norr. Fritidsbåtar kan göra strandhugg på öns ostsida i sundet mot Mörtö, t ex söder om viken vid Sunnansund.