Service och upplev

Skärgårdsguide

Lotten Hjelm, skärgårdsguide.
Tel: 08-571 580 14

Turistinformation

Turistinformation finns vid Östanviks Gård.
Mobil: 070-846 72 20
Mobil: 070-564 23 74
Östanviks Gård

Turistinformation finns vid Solviks brygga.
Tel: 08-571 560 17
Guns Livs

Jordbruk

Östanviks gård tar emot grupper och ordnar guidningar av det levande skärgårdsjordbruket.
Mobil: 070-940 81 95
Mobil: 070-377 97 64
Östanviks Gård

Affär och kiosk

Affär finns i Solvik.
Tel: 08-571 560 17
Guns Livs

Gårdsbutik

Gårdsbutik med litet kafé finns på Östanviks gård.
Tel: 08-571 564 18
Östanviks Gård

Apotek- och systemombud

Affär med system- och apoteksutlämning finns i Solvik.
Tel: 08-571 560 17
Guns Livs

Bensin och bränsle

Sjömack finns i Solvik.
Tel: 08-571 560 17
Guns Livs

Restaurang

Restaurang finns vid Solviks brygga.
Öppet året runt.
Tel: 08-571 563 79
Nämdö Kök och Bar

Kafé

Kaffeservering finns i Nämdö Gamla Skola i Solvik.

Naturhamn

Naturhamn finns i Långvik.

Gästhamn och gästbrygga

Gästbrygga för dagturister finns vid Östanviks gård.

Naturstig

Natur- och kulturstigar utgår från informationsplatsen vid Östanviks gård.

Brunn

Färskvatten finns vid Östanviks gård och i Långvik.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett och sopbod finns vid Östanviks gård och Kyrknäset.

Bastu

Bastu finns vid Långvik.
Läs mer här.

Utkiksplats

Utkikstorn finns vid Nämdö böte, 42m över havet.

Skärgårdsmuseum

Museum finns i Sand och är en filial till Skärgårdsmuseet Stavsnäs.

Hembygdsgård

Hembygdsgården hyrs ut till fester och där ordnas en årlig ”Nämdödag”.

Kyrkan

Nämdö kyrka från 1876 finns i Sand. Kyrkoruin finns vid södra sidan av viken vid Kalkberget.