Tillgänglighet

Skärgårdsmaja

RTC med sopbod finns vid Kyrknäset.

Barnvagn

Nämdö är en flack ö med fina promenadvägar som lämpar sig för barnvagn och rullstol.