Tillgänglighet

Restaurang

Nåttarö krog nära ångbåtsbryggan är tillgängligt via ramp.

Skärgårdsmaja

RTC finns vid ångbåtsbryggan.

Promenadvägar

Nåttarö är en flack ö med fina promenadvägar som lämpar sig för barnvagn och rullstol.