Res till Norrpada

Ingen reguljärtrafik

Norrpada ligger 1,5 mil / 9 sjömil från närmaste fastlandsförbindelse och saknar reguljär båttrafik.