Service och upplev

Naturhamn

Naturhamnar finns i hela Norrpada arkipelagen, bl a vid Idskär, Hallskär och Gummaskär.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett med sopbod finns på Gummaskär.