Natur

Röder

Röder är en naturskön utskärgård och på huvudön Bodskär, finns en liten by. Bebyggelsen består av ett antal små fiskestugor härstammande från den tid då Röder var ett s k fiskeskär. Röder saknar skyddad hamn för annat än mycket grundgående båtar, men kan besökas vid gott väder.

Skarv

Skarv ligger längst ut mot havet i öster. Skarv är storslaget men svårtillgängligt. Skyddad hamn saknas. Skarv var, liksom flera andra utskärgårdar, kronohamnsfiske och många ristningar i berget finns kvar från den tiden. Exempelvis finns inristade kompassrosor på Bodskär. Alla bodar är borta sedan länge, men några husgrunder finns kvar.

Kallskären

Kallskären är en vacker ögrupp uppsplittrad i en mängd öar, skär och bränningar. De större öarna domineras av hällmarker som bryts av små myrar och busksnår. Kallskär har en bra allvädershamn på huvudöns sydsida.

Fredlarna

Fredlarna består av två ögrupper, Infredel och Utfredel. Skären karaktäriseras av stora hällmarker, små myrpartier och strandängar. På Stora Vånskär i Utfredel finns en liten by med ett tjugotal bodar och bryggor.

Gillöga

Gillöga har en mycket speciell karaktär med en myriad av låga, ljusa klippöar som är genombrutna av tusen och en grunda kanaler och sund. Ögruppen tillhörde de mest kända kronohamnsfiskena under medeltiden. Här fanns fram till i slutet av 1700-talet även ett litet kapell. I dag finns ett antal små bodar kvar.