Res till utskärgårdarna

Ingen reguljärtrafik

Utskärgårdarna ligger långt ut i havsbandet och går endast att nå med egen båt eller taxibåt.