Kultur och historia

Bebyggelse med stort kulturhistoriskt värde

Öarna Stora och Lilla Sandböte ägdes tidigare av Svenska Naturskyddsföreningen och kom i föreningens ägo genom en donation av Anna Lindhagen. Naturskyddsföreningen har velat bevara reservatets höga natur- och kulturhistoriska värden för framtiden genom att som gåva överföra dem till Skärgårdsstiftelsen.

På Stora Sandböte ligger ett gammalt fiskartorp med två mindre bostadshus och några bodar. Bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt värde. Det ena bostadshuset som är en 1700-tals ryggåsstuga är ett genuint exempel på en ålderdomlig skärgårdsbebyggelse.  Under år 2001 brann den äldre torpstugan men har återuppbyggts till orginalskick med hjälp av gamla byggnadsmetoder och gediget material. Våren 2003 invigde Landshövdingen stugan som nu är i iordningställd som museum.

I båthuset vid bryggan på Stora Sandböte har Ornö hembygdsförening iordningställt ett båtbyggarmuseum med verktyg och redskap från den tid när man byggde båtar och fiskade på ön.