Natur

Gammalt naturreservat

Båda öarna är avsatta som naturreservat och fick naturskyddsstatus redan 1938. De båda öarna omfattar en total areal på ca 19 hektar. Terrängen är höglänt och domineras av gammal hällmarkstallskog. Kring stugorna finns ängsmarker som sköts genom årlig slåtter.