Kultur och historia

Tydliga spår av inlandsisen

Reservatets berggrund tillhör det svenska urbergets äldsta formationer, de bergskedjor som bildades för 1500–800 miljoner år sedan. När inlandsisen ca 8000 fKr lämnade trakten låg landet djupt under det dåtida havet. Först under vikingatiden började Själbottna och Östra Lagnö att höja sig över havet.

Bägge har markant påverkats av de kilometertjocka ismassor som under den senaste istiden täckte Skandinavien och drog fram från nord och nordväst mot syd och sydost. Själbottnas nordsida har flera hällar med jämna isavslipade bergytor mot norr. Inlandsisen hyvlade nämligen av eller eroderade berggrunden när den rörde sig söderut.