Tillgänglighet

Skärgårdsmaja

Fem RTC med sopbod finns längs med den hårdgjorda stigen på Östra Lagnö.