Svenska Högarna

Symbol för naturreservat

Ögruppen ligger så långt öster ut som det går att komma i Stockholms skärgård. Många av dem som kommer hit har haft Svenska Högarna på sin lista länge och kanske väntat många år innan väderförhållanden och annat stämt så att de kunnat ta sig ut hit. Det gör besöket extra exklusivt.

Fortfarande bemannat

Svenska Högarna är en av få utsjöplatser i Stockholms skärgård som fortfarande är åretruntbemannad. Bemanningen var allvarligt hotad i början av 1980-talet, men en överenskommelse mellan de berörda parterna innebar att Skärgårdsstiftelsen tog över huvudmannaskapet för verksamheten från SMHI.