Natur

Gamla urbergsklippor

Naturen är som på andra utskär. Här finns kala klippor men på sina håll också raviner som gör terrängen relativt svårframkomlig. De gamla urbergsklipporna har under sin långa levnad blivit hårt åtgångna av de nedbrytande krafterna. Den ganska jämna ytan ibland som riktigt plana fält utgör resterna av den urbergsslätt som för mer än 500 miljoner år sedan utbredde sig över hela Sverige.

Intressant fågelfauna

Öarna har en mycket intressant fågelfauna med arter som sillgrissla och labb bland häckfåglarna. Under sträcktid vår och höst rastar stora mängder flyttfåglar på och kring öarna. Av den anledningen har här skett ringmärkning av flyttfågel i över 30 års tid. Vissa dagar i september kan arter som rödhake, kungsfågel och taltrast räknas i stora mängder.