Service och upplev

Informationsplats

Informationsbod finns vid fyrplatsen och innehåller en liten utställning.

Skärgårdsmaja

Torrtoalett med sopbod finns på Storön.