Skärgårdsvän

För 350 kronor per år blir du skärgårdsvän och stödjer vår verksamhet. Vi har cirka 20 000 skärgårdsvänner som alla är mycket viktiga för stiftelsens verksamhet.

Som skärgårdsvän får du:

  • Årets vänbok – på ett intressant skärgårdstema.
  • Fem nummer av väntidningen Stångmärket.
  • Möjligheter att följa med på våra populära guidade vänresor till Stockholms skärgård.
  • Ta del av vänerbjudanden.

Förutom att du som skärgårdsvän ger ett ekonomiskt bidrag till stiftelsen är också kraften i engagemanget viktig för både opinionen och för intresset för skärgården på längre sikt.

Vi hoppas att du som väljer att stödja oss som skärgårdsvän finner att det ger goda möjligheter för dig att fördjupa ditt intresse för skärgården!