fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Arrendera och hyra

Skärgårdsstiftelsen äger många byggnader som hyrs eller arrenderas ut för olika ändamål. Syftet är att enligt stadgarna bevara och utveckla stiftelsens områden. 

Flera av byggnaderna nyttjas för områdenas skötsel, t.ex för jordbrukens behov eller som personalbostäder för Skärgårdsstiftelsens personal. Det finns också ett stort antal byggnader som nyttjas kommersiellt för besöksnäringen, som t.ex värdshus, hotell, vandrarhem, handelsbodar, mm. Ett begränsat antal hus hyrs ut som permanent- eller fritidsboende.

Även betesmarker, jaktmark och fiskevatten arrenderas ut för områdenas skötsel.

Objektsbevakning

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du enkelt veta när det finns lediga hyresobjekt. Stiftelsen har ingen hyreskö och tar inte emot intresseanmälningar på objekt som inte är lediga.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet på hemsidans förstasida.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy