lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

För hyresgäster

Skärgårdsstiftelsen har ett begränsat antal byggnader som hyrs ut som åretrunt- eller fritidsbostäder till privatpersoner.

Uthyrningen görs med fortlöpande hyreskontrakt där hyresgästen normalt påtar sig både in- och utvändigt underhåll. Denna hyresform innebär att hyresgästen enligt hyreslagen har besittningsskydd. När ett hus blir ledigt för uthyrning prövas först om huset behövs i någon av Skärgårdsstiftelsens arrendatorers verksamheter. Om så inte är fallet visas huset för allmänheten och om flera är intresserade av att hyra så får lotten avgöra vem som får hyra huset.

Utö

Här kan du som är hyresgäst eller verksamhetsutövare som hyr anläggning eller mark av Skärgårdsstiftelsen på Utö göra felanmälan.
Felanmälan

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kontor.