fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

För hyresgäster

Inom Skärgårdsstiftelsen finns ett antal byggnader som hyrs ut för olika ändamål. De flesta nyttjas för områdenas skötsel och kommersiellt inom turismen, men det finns även några bostäder som hyrs ut som permanent- eller fritidsboende.

Skärgårdsstiftelsen äger ca 1 000 byggnader i Stockholm skärgård. Många av husen nyttjas för områdenas skötsel, t.ex för jordbrukens behov. Det finns också ett stort antal byggnader som nyttjas kommersiellt för turismen, som t.ex värdshus, hotell, vandrarhem, handelsbodar, kiosker mm. Många hus används som personalbostäder för stiftelsens egna behov eller för arrendatorer till stiftelsens anläggningar.

Det finns ett begränsat antal som hyrs ut som året runt- eller fritidsbostäder till privatpersoner. Detta görs med fortlöpande hyreskontrakt där hyresgästen normalt påtar sig både in- och utvändigt underhåll. Denna hyresform innebär att hyresgästen enligt hyreslagen har besittningsskydd. När ett hus blir ledigt för uthyrning prövas först om huset behövs i någon av stiftelsens arrendatorers verksamheter. Om så inte är fallet visas huset för allmänheten och om flera är intresserade av att hyra så får lotten avgöra vem som får hyra huset.

För att få löpande information om vilka bostäder som är möjliga att hyra kan du prenumerera på stiftelsens nyhetsbrev. Du anmäler dig till nyhetsbrevet på hemsidans första sida.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.