lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst har du, enligt hyreslagen, endast rätt att hyra ut din bostad i andra hand om du har ”beaktansvärda skäl”. Exempel på sådana skäl är arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller liknande.

Medgivande

Kontakta Skärgårdsstiftelsens kansli skriftligt om du vill få medgivande till uthyrning i andra hand. Ett sådant medgivande är tidsbegränsat och kan variera i tid beroende på vilka skäl som ligger till grund. Om du får medgivande för andrahandsuthyrningen är du dock fortfarande ansvarig för bostaden, både ekonomiskt och juridiskt.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.