lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Avflyttning

Inför din avflyttning ska din bostad avflyttningsbesiktigas. Hyresgästen kommer överens med hyresvärden om tid för besiktning. Det är bra om du själv är med vid detta tillfälle. Vid besiktningen gås hela huset/lägenheten igenom med utgångspunkt från ditt underhållsansvar. Det ansvaret baseras på Underhållsbilagan i kontraktet.

Flyttstädning

Huset eller lägenheten med tillhörande uthus och övriga utrymmen ska vid avflyttningstillfället vara grundligt rengjort och städat. Huset/lägenheten ska städas noggrant, dvs allt damm och smuts ska avlägsnas även från skrymslen och vrår. Det ska vara tömt på möbler och andra tillhörigheter. Även eventuell tillhörande tomt ska vara avstädad och tömd. Hur detta närmare ska göras kan du studera i Städregler som finns bifogade i hyreskontraktet.

Om dina utrymmen inte är ordentligt städade när du lämnar dem, måste vi tyvärr debitera dig för städkostnaden.

Uppsägning av tjänster

Avbeställ telefonabonnemang i god tid. Avläs också elmätare och lämna uppgifterna till elleverantören. Eventuell vattenmätare avläses och uppgifterna lämnas till stiftelsen.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.