lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Avtalstecknande

Om du antagits som hyresgäst hos Skärgårdsstiftelsen ska hyresavtal tecknas innan du tar bostaden i anspråk.

Bedömningsgrunder

Alla lediga bostäder, såväl permanentbostäder som fritidsbostäder, och som kan hyras av allmänheten annonseras ut på stiftelsens hemsida under ”lediga objekt”. För att få hyra av stiftelsen ska du anmäla ditt intresse inom den tidsram som anges i annonsen, komma på den visning som anordnas och även meddela ditt fortsatta intresse efter visningen. Om flera är intresserade av samma bostad får lotten avgöra vem som får hyra bostaden. Som hyresgäst godtas personer över 18 år som är kreditvärdiga (dvs har lön, pension, studielån, studiebidrag etc, och saknar betalningsanmärkningar.

Hyresgästens ansvar

Inom ramen för hyresavtalet ikläder man sig som hyresgäst fullt ansvar för husets samtliga driftskostnader samt inre och yttre underhåll. Detta kan du som hyresgäst läsa mer om i vår Underhållsbilaga och våra Skötselråd.

Skärgårdsstiftelsen har som hyresvärd rätt till tillträde till bostaden för besiktningar, reparationer och underhållsåtgärder. För detta intrång utgår ingen ersättning.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.