lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Brandskydd

Varje bostad ska ha minst en brandsläckare, vid flera bostadsplan eller andra större bostäder minst två. Släckarna bör vara av pulvertyp på minst 6 kg. Det är hyresgästens ansvar att regelbundet ombesörja service av släckarna. Stiftelsen bekostar normalt införskaffande av släckarna.

Brandvarnare

Varje bostad ska också vara försedd med minst en brandvarnare. Brandvarnaren bekostas av stiftelsen, men batteribyte ombesörjs av hyresgästen (görs varje år).

Utrymningsvägar

Av personsäkerhetsskäl får i flerbostadshus gemensamma utrymmen, som kan behöva användas som utrymningsvägar, inte belamras med personliga tillhörigheter. Det ankommer på hyresgästen att se till att erforderliga utrymningsvägar i bostaden är framkomliga.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att på hyresgästens bekostnad avlägsna hyresgästens föremål i en utrymningsväg.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.