lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Hemförsäkring

Det är viktigt att du som hyresgäst tecknar egen hemförsäkring, då Skärgårdsstiftelsen ej står för kostnader för inventarier och inredning som ägs av hyresgästen.

Ansvars- och rättsskydd

Kom ihåg att hemförsäkringen inte bara skyddar din egendom vid skada. Du har normalt genom hemförsäkringen även ett ansvars- och rättsskydd i det fall du själv råkar orsaka en skada på stiftelsens egendom (t.ex genom brand).

Stiftelsen ansvarar för att byggnaden är försäkrad för brand, vatten, stormskada och i vissa fall insekts- och skadedjursangrepp.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.