lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Husdjur

Att ha husdjur i Skärgårdsstiftelsens bostäder är tillåtet. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att alla människor i omgivningen kanske inte är djurälskare, vilket måste accepteras.

Grundregler

Några grundregler som ska tillämpas oavsett vilket husdjur man har är att:

  • Husdjuren får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
  • Plocka upp husdjurens avföring i sandlådor och på stigar och vägar.
  • Se till att husdjuren inte besvärar allergiker i området.
  • Hundar ska alltid vara kopplade inom naturreservaten, dvs i praktiken på all Skärgårdsstiftelsens mark. Kopplingstvånget gäller året runt.

Undantag utgörs för hundar inom inhägnad tomt, för jordbruksarrendators vallhundar i arbete eller övning samt för jaktarrendators hundar i arbete eller övning. Undantag gäller också för ledarhundar och motsvarande.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.