lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Nycklar

Hyresgästen disponerar normalt samtliga nycklar som finns till bostaden. Om hyresgästen så önskar kan tillsynsmannen för området inneha en nyckelomgång.

Återlämning

Vid slutlig avflyttning från bostaden ska samtliga nycklar, även sådana som hyresgästen själv låtit tillverka, lämnas till stiftelsens kansli eller till tillsynsman. Minsta antal nycklar är det antal som fanns på inflyttningsdagen.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.