lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Ordningsregler

Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, radio, stereo och musikinstrument etc. Undvik att störa efter klockan 22.00 och före kl 07.00

Skötsel

Se till att huset, tillhörande tomt och närmaste omgivningar är snygga och välskötta. Vad säger lagen? ”Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.” Skyldigheten gäller även gemensamma utrymmen och tomt etc.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.