lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader från bägge parters sida. Det innebär att en skriftlig uppsägning ska vara stiftelsen tillhanda senast den sista vardagen i månaden, och avflyttning kan ske vid månadsskiftet tre månader därefter. Som exempel: om du avser flytta den 30 april måste din uppsägning vara oss tillhanda senast den 31 januari.

Undantag

Vid dödsbo gäller en månads uppsägningstid. Detta gäller dock endast om uppsägningen inkommit inom en månad efter det att hyresgäst avlidit. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid.

På hyreskontraktets baksida finns en ruta som kan användas vid uppsägning och ska i så fall undertecknas av såväl hyresgäst som hyresvärd.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.