lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Eldning och grillning

Det första du bör göra innan du tänder brasan eller grillen är att kontrollera att det inte råder eldningsförbud. I många av våra naturreservat råder totalt eldningsförbud året om. 

Eldstäder får ej användas under eldningsförbud

Anvisade eldstäder eller egen grill får inte användas om det råder eldningsförbud i kommunen. Under torrperioder vår- och sommartid kan man utgå från att eldningsförbud är utfärdat. Anvisade eldstäder finns i följande naturreservat: Utö, Gålö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Björnö, Finnhamn, Lidö, Rögrund och Grinda.

Förbjudet att slänga kol och engångsgrillar i soporna

Många gånger är det svårt att se om grillkolen har slocknat helt. Därför är det absolut förbjudet att slänga grillkol och engångsgrillar i soporna. Ett antal av Skärgårdsstiftelsens skärgårdsmajor har brunnit ner på grund av glödande kol. Vid många skärgårdsmajor finns därför särskilda plåtkärl för kol. Använd en portabel grill på ben de är betydligt säkrare än de miljöfarliga engångsgrillarna.

Länsstyrelsens information om eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se

Brandriskprognos

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att ringa brandförsvarets automatiska telefonsvarare för information.

Österåker, Värmdö
Tel: 08-454 83 39

Norrtälje, Haninge, Nynäshamn
Tel: 08-721 23 26