lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Hänsynsområden

På några områden i Stockholms skärgård finns särskilda hänsynsområden där vi som besökare uppmanas att vara extra försiktiga för att bevara lugna platser för både djur och människor.

Vad är ett hänsynsområde?

Precis som namnet antyder handlar det om att visa hänsyn och omtanke. Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att:

  • hålla låg fart, högst 5 knop
  • undvika att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande
  • använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning
  • inte köra jolle med utombordsmotor i onödan
  • undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek
  • dämpa musik och prat
  • inte släppa ut toalettavfall

I ett hänsynsområde ska det naturligtvis råda lugn och ro även om du färdas på långfärdsskridskor, till fots eller i en kajak. Störande ljud hör inte hemma här oavsett vilken årstid du besöker området. Vi påminner också besökare att hålla rent och snyggt omkring sig och därför aldrig slänga fimpar, snus och grillkol i naturen.

Hänsynsområden bygger på respekt, sunt förnuft och frivillighet.