fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Sopor

Skärgårdsmajan

På Skärgårdsstiftelsens områden står ca 200 sop- och toalettbodar. Dass finns i flera olika varianter, vanligt torrdass, tillgänglighetsanpassade och långtidskomposterande. Toalettavfall komposteras för att näringen ska återbördas till naturen.

Engångsgrillar

Det är absolut förbjudet att lägga engångsgrillar i de vanliga soporna eftersom det är svårt att se om grillkolen har slocknat. Flera av stiftelsens skärgårdsmajor har brunnit ned på grund av glödande engångsgrillar. Vid många av skärgårdsmajorna finns därför särskilda runda plåtkärl märkta ”För engångsgrillar”. Det är viktigt att tänka på att engångsgrillen är direkt miljövidrig och även kan utgöra brandfara om den placeras på exempelvis trä eller mossa. Det blir också sprickor i berget om den ställs direkt på klippan. Klippans sår läker inte förrän vid nästa istid…

Vi vill därför uppmuntra användandet av portabla grillar som du tar med hem igen när du grillat klart.

Strandstädningar

Skärgårdsstiftelsen deltar i ett projekt som går ut på att mäta skräp i och kring Östersjön och som administreras av Håll Sverige Rent. En s.k skräpmätning på Nåttarös populäraste strand Storsand gjordes med syftet att identifiera var skräpet kommer ifrån och kategorisera det för att få en bättre överblick över skräpdumpningen i och kring Östersjön.

60 % av allt skräp i haven är plast, en siffra som gäller både i Östersjön och i världshaven. Det mesta av skräpet stannar också kvar i havet. Ett generellt antagande är att cirka 15 % av allt marint skräp sköljs upp och hamnar på stränderna.

Bottenrensningar

Sedan 2015 är det förbjudet att tömma sin båttoalett i havet. Vid flera av stiftelsens områden finns sugtömningsstationer för septiktankar, framförallt vid större öar och gästhamnar. På andra platser finns flytande sugtömningsstationer som transporteras iväg för tömning på annan plats.