lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Avfallshantering i väglöst land

Skärgårdsstiftelsen håller rent i 40 naturreservat i Stockholms skärgård. Tunga sopsäckar med mycket glas och rostiga grillgaller bärs i oräkneliga sträckor från öar i land och ombord på båtar. Skärgårdsstiftelsens personal har alltid med stolthet sett till att det område du besöker, som tillhör oss, är rent och välkomnande.

Som fastighetsägare och reservatsförvaltare både på land och i vatten jobbar vi kontinuerligt för att göra vår verksamhet mer hållbar. Vi gör viktiga insatser på flera områden med att till exempel effektivisera våra reningsverk och avloppsanläggningar, genomföra naturvårdsprojekt, använda solceller och långtidskomposterande toaletter. Vi återvinner pantflaskor och burkar som slängs på våra områden och försöker minska på alla transporter. Vi arbetar i olika projekt för att förbättra vår förvaltning av både land- och vattenmiljöer. Hela tiden lär vi oss något nytt och jobbar med åtgärder för att gynna och bevara den känsliga skärgårdsnaturen där vi verkar året om.

Om vi kan minska på de tunga glasförpackningarna som slängs varje sommar i våra sopbodar så minskar vi också på våra transporter. Och förhoppningsvis kan även mer glas återvinnas.

Vi hoppas att vi kan få allmänheten att tänka om. Har du fått med dig packningen ut kan du säkert ta med det mesta hem igen.

Och för returburkar och petflaskor finns nu särskilda blå kärl för återvinning. De pengar som Skärgårdsstiftelsen samlar in via pant går tillbaka in i verksamheten och används till arbetet för en ren och levande skärgård.

Tack för att du tar hem det tyngsta skräpet och lägger pantförpackningar i pantinsamlingen.