lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Avfallshantering i väglöst land

I över 60 år har Skärgårdsstiftelsen hållit rent i våra 40 naturreservat i Stockholms skärgård. Tunga sopsäckar med mycket glas och rostiga grillgaller bärs i oräkneliga sträckor från öar i land och ombord på båtar. Skärgårdsstiftelsens personal har alltid med stolthet sett till att det område du besöker, som tillhör oss, är rent och välkomnande.

Som fastighetsägare och reservatsförvaltare både på land och i vatten jobbar vi kontinuerligt för att göra vår verksamhet mer hållbar. Vi gör viktiga insatser på flera områden med att till exempel effektivisera våra reningsverk och avloppsanläggningar, genomföra naturvårdsprojekt, använda solceller och långtidskomposterande toaletter. Vi återvinner pantflaskor och burkar som slängs på våra områden och försöker minska på alla transporter. Vi arbetar i olika projekt för att förbättra vår förvaltning av både land- och vattenmiljöer. Hela tiden lär vi oss något nytt och jobbar med åtgärder för att gynna och bevara den känsliga skärgårdsnaturen där vi verkar året om.

Om vi kan minska på de tunga glasförpackningarna som slängs varje sommar i våra sopbodar så minskar vi också på våra transporter. Och förhoppningsvis kan även mer glas återvinnas. För ungefär 10 år sedan började vi se över hanteringen av våra dass. Komposterbara dass har varit en lösning som förbättrat arbetsmiljön för vår personal. Nu är det dags att ta ett omtag med sophanteringen. Att med en tung sopsäck på ryggen bära över hala klippor, tallrötter, ut på bryggor och ombord i båtar kräver mycket av varje enskild tillsynsman eller naturvårdare. Skärgårdsstiftelsens personal gör ett jätteviktigt jobb både i land och till sjöss i Stockholms skärgård men nu behöver vi din hjälp.

– Om alla besökare tar med sig den allra tyngsta sopan hem har vi kommit långt, säger miljöhandläggare Anna Ehn. Den tyngsta sopan är nämligen glasflaskor. De är relativt enkla att skölja ur för att sedan återvinna på fastlandet eller varför inte återanvända. Vi hoppas att vi kan få allmänheten, dig som besökare, att tänka om. Har du fått med dig packningen ut kan du säkert ta med en del hem igen.

Självklart kommer Skärgårdsstiftelsen som vanligt att hantera stora mängder skräp även denna säsong. Men vår förhoppning är att säckarna ska vara en aning lättare tack vare att allt färre besökare slänger glas. Och för returburkar och petflaskor finns nu särskilda blå kärl för återvinning. De pengar som Skärgårdsstiftelsen samlar in via pant går tillbaka in i verksamheten och används till arbetet för en ren och levande skärgård.

Tack för att du tar hem det tyngsta skräpet och lägger pantförpackningar i pantinsamlingen.