lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Besöksgård Hjälmö

På Västergården på Hjälmö har det skapats en besöksgård med utställning och en natur- och kulturstig. Gården visar det småskaliga skärgårdsjordbrukets betydelse för kulturlandskapet och den biologiska mångfalden.

Västergården

Familjen Schierman arrenderar Västergården av Skärgårdsstiftelsen. Förutom att driva ett småskaligt ekologiskt jordbruk är de även utbildade skärgårdsguider.

På gården finns kor av rasen fjällnära, 50 tackor av rasen gotlandsfår, några höns samt hundar och katter. Sommartid betar djuren i reservatet. För att möta djuren från Hjälmö under sommaren får du bege dig till Träskö-Storö, Lisslö, Västerholmen, Hästnacken eller Norrgårdsön.

Gårdsbutik

Gårdsbutiken är öppen efter överenskommelse med arrendatorerna, familjen Schierman.  Här kan du köpa olika produkter från gården som till exempel fårskinn, men också konsthantverk från lokala konstnärer.

Utställning

På logen, som öppnar 1 juni, finns en permanent utställning som berättar om jordbrukets och gårdens historia och hur böndernas jobb varierar med årstiderna. Utställningen är uppbyggd med hjälp av lokala konstnärer och konsthantverkare, här finns tavlor och modeller som skildrar årstidernas växlingar på ett litet skärgårdsjordbruk under 1930-talet. Längs med tidsaxeln kan du läsa om jordbruket på Hjälmö genom århundradena.

Natur- och kulturstig

Drömmarnas stig guidar dig genom jord- och skogsbruklandskapet. Här finns spännande inslag för både stora och små. Stigen är 1,2 km lång men det går att vika av längs med vägen och ta sig tillbaka till gården.

I anslutning till stigen finns ”barnens skog och lekhäng” med kojor, balansbana, lekäng med fotbollsmål mm.

CBM

I samband med  att projektet ”Besöksgård” byggdes upp så gjordes även en biologisk kulturarvsinventering av Centrum för biologisk mångfald (CBM). Det är b la detta som har legat till grund för utställningen och natur- och kulturstigen. Intervjuer av äldre Hjälmöbor, efterforskning i gårdsarkiv från 1750-talet, foton från ö-bor mm har även detta varit grundstenarna i utställningen och stigen. Det är Lill Schierman, i samarbete med Anna Dahlström och Tommy Lennartsson från CBM som producerat texterna på stig och utställning.

Öppettider

Gårdsbutiken
Öppet efter överenskommelse med Lill Schierman
Mobil: 08-123 125 33
Mail

Utställningen
Helger i september samt alla dagar i juni, juli och augusti kl. 10.00-16.00
Hela utställningen är öppen lördagar juni-september kl. 10.00-16.00

Res till Hjälmö

Skärgårdsbåt
Reguljärtrafik med Waxholmsbolaget från Stockholm.
Waxholmsbolaget

Buss
SL buss till Boda eller Sollenkroka på Värmdö, vidare med skärgårdsbåt vissa tider.
Stockholms Lokaltrafik

Egen båt
Gästbrygga finns i Lisslösundet.
För längre besök finns naturhamn med skärgårdsmaja (torrtoalett med sopbod).

Karta över Hjälmö

Karta Hjälmö