lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Lägerplatser

På våra områden finns flera iordningsställda platser som är avsedda för lägerverksamhet så som scouter, skolor och större sällskap. I anslutning till lägerplatserna finns utedass, sopbod och ofta tillgång till färskvatten. 
Några områden nås med bil eller buss, andra med skärgårdsbåt. Alla lägerplatser ligger i naturreservat där särskilda reservatsbestämmelser gäller.

Lägerplatser

Gällnö
Lådna
Björnö
Gålö
Nåttarö