lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Lägerplatser

På våra områden finns många fina iordningsställda platser som lämpar sig för lägerverksamhet. I anslutning till lägerplatserna finns torrtoaletter, soptunnor och oftast även tillgång till färskvatten. Några områden nås med bil eller buss, andra med Waxholmsbåt. Till några krävs taxibåt eller egen båt. Alla lägerplatser ligger i naturreservat där reservatbestämmelser gäller.

Cirkapris per vecka från 400 kr
Ansökan skickas till Skärgårdsstiftelsens kansli.

Norra skärgården

Själbottna

Mellersta skärgården

Gällnö
Lådna
Granholmen
Lökaön
Björnö
Boskapsön
Jungfruskär
Rögrund

Södra skärgården

Gålö
Nåttarö
Käringboda