lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Lägerplatser

På våra områden finns flera iordningsställda platser som är avsedda för lägerverksamhet så som scouter eller skolor. I anslutning till lägerplatserna finns torrtoaletter, soptunnor och oftast även tillgång till färskvatten. 
Några områden nås med bil eller buss, andra med skärgårdsbåt. Alla lägerplatser ligger i naturreservat där reservatsbestämmelser gäller.

Lägerplatser

Björnö Ramsviken, Norrviken och Gamla Ångbåtsbryggan (bokas hos lager@kossornaiskogen.se)
Gällnö (bokas hos kansliet@skargardsstiftelsen.se)
Gålö (bokas hos Gålöhavsbad.se)
Nåttarö (bokas hos Nåttarö.se)
Lådna (bokas hos kansliet@skargardsstiftelsen.se)