fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Lägerplatser

På våra områden finns flera iordningsställda platser som lämpar sig för lägerverksamhet. I anslutning till lägerplatserna finns torrtoaletter, soptunnor och oftast även tillgång till färskvatten.

Några områden nås med bil eller buss, andra med skärgårdsbåt. Alla lägerplatser ligger i naturreservat där reservatsbestämmelser gäller.

Pris: 20 kr inkl.moms / person och dygn.
I samband med läger kan man hyra huset i Ramsviken (Björnö) för 800 kr/dygn.
Norrvikens hus hyrs inte längre ut till lägerverksamhet.

Ansökan skickas till: kansliet@skargardsstiftelsen.se

Lägerplatser

Björnö (Ramsviken, Norrviken, Näset)
Gällnö
Gålö (bokas hos Gålöhavsbad.se)
Nåttarö (bokas hos Nåttarö.se)
Lådna
Käringboda