lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Utbildningsplats Hjälmö

Vad är det som verkligen kännetecknar en gård i skärgården? Vad behövs för att den ska fungera och vem gör vad? Här blir besökaren varse om alla komponenter som behövs för att driva en gård. Vilka byggnader som behövs, vilka maskiner som används, vilka djur som bor här och hur människorna arbetar för att driva hela arbetet. 

Målsättningen med besöket är att eleverna ska få kunskap om och förståelse för vad skärgårdsjordbruk är och vad som görs för att behålla och bevara denna unika kulturmiljö.

På Hjälmö driver Lill och Per Schierman Västergården. De är jordbruksarrendatorer hos Skärgårdsstiftelsen, tillsammans med sina djur arbetar de med att bevara kulturlandskapet och den biologiska mångfalden.

Utbildningsmaterial för skolor

Skärgårdsstiftelsen vill att barn och unga ska få upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om.

Utbildningsplatsen består av en naturstig med olika aktiviteter. Besök skärgården för en dag med eleverna och arbeta sedan vidare med upplevelser, upptäckter och insikter på skolan efter besöket.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial och lärarhandledning

Bilaga 1 Min dag på Hjälmö
Bilaga 2 Arbetet på Hjälmö Lantbruk
Bilaga 3 Året på Hjälmö
Bilaga 4 Välkommen till Västergården
Bilaga 5 Allemansrätten och naturreservat
Bilaga 6 Lek och använd dina sinnen
Bilaga 7 Östersjöns beskyddare – skriv ner dina upptäckter
Bilaga 8 Arbeta vidare i skolan
Bilaga 9 Kopplingar till kursplaner för grundskolan
Bilaga 10 Kopplingar till kursplaner för särskolan

Inspirationsfilm

Inspirationsfilm (Teckentolkad)

LaGuide

LaGuide

På utbildningsplatsen finns Wifi-punkten LaGuide som innehåller mobilanpassad information om platsen, berättelsen om Doris och fakta om Östersjön med mera.
(Wifi-punkten LaGuide är ett lokalt nätverk som inte är uppkopplat till internet)
LaGuide Hjälmö

Vägbeskrivning

Utbildningsplatsen är förlagd till BesöksgårdenHjälmö i Stockholms mellanskärgård.

Kontaktuppgifter

Lill Schierman
Guide
Tel: 08-123 125 33
E-post

Besök till besöksgården på Hjälmö ska bokas i förväg.
En avgift tas ut med anledning av att någon måste finnas med vid besöket.