lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Utbildningsplats Riddersholm

Har du någonsin smakat Ramslök? Den växer här i april, längs naturstigen. Eller plocka med dig Älggräs hem för att det doftar så gott. I slutet av naturstigen kommer du till Skälholmen. Stanna upp, titta på utsikten över havet, sila sand mellan tårna och ta det bara lugnt en stund.

Låt dig guidas genom naturslingan via din telefon eller surfplatta. Ta del av information om Vätterosen, Hässleklockan eller Marys Gold genom att scanna qr-koderna på skyltarna längs vägen. Alla filmklipp är sammanfattade på enklare teckenspråk.

Utbildningsmaterial för skolor
Skärgårdsstiftelsen vill att barn och unga ska få upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om.

Utbildningsplatsen består av en naturstig med olika aktiviteter. Besök skärgården för en dag med eleverna och arbeta sedan vidare med upplevelser, upptäckter och insikter på skolan efter besöket.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial och lärarhandledning

Bilaga 1 Min dag på Riddersholm
Bilaga 2 En blomstervandring
Bilaga 3 Ryssen kommer!
Bilaga 4 Faktablad om Östersjön och blåstången
Bilaga 5 Allemansrätten och naturreservat
Bilaga 6 Lek och använd dina sinnen
Bilaga 7 Östersjöns beskyddare – skriv ner dina upptäckter
Bilaga 8 Arbeta vidare i skolan
Bilaga 9 Kopplingar till kursplaner för grundskolan
Bilaga 10 Kopplingar till kursplaner för särskolan

Inspirationsfilm

Inspirationsfilm (Teckentolkad)

LaGuide

LaGuide

På utbildningsplatsen finns Wifi-punkten LaGuide som innehåller mobilanpassad information om platsen, guidad naturslinga och fakta om Östersjön med mera.
(Wifi-punkten LaGuide är ett lokalt nätverk som inte är uppkopplat till internet)
LaGuide Riddersholm

Vägbeskrivning

Utbildningsplats Riddersholm ligger i  Riddersholms naturreservat. Utgå från Sladdstycket eller Kapellskärs Camping.

Kontaktuppgifter

Skärgårdsstiftelsen

Telefon: 08-123 124 00
Mail: kansliet@skargardsstiftelsen.se