lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Eldningsförbud i Stockholms skärgård

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare.

I de flesta av Skärgårdsstiftelsens naturreservat råder totalt eldningsförbud året om. Under torrperioder vår- och sommartid kan man utgå från att eldningsförbud är utfärdat. Anlagda och anvisade eldstäder får användas bara om det INTE råder eldningsförbud.

Tack för att du hjälper oss att ta hand om Stockholms skärgård!