lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning utgör en stor del av Skärgårdsstiftelsens verksamhet.

Skärgårdsstiftelsen äger drygt 11 procent av marken i Stockholms skärgård med ungefär 2000 byggnader, allt från pumphus, bodar, lador, fyrar och värdshus. Fastighetsförvaltningen från norr till söder, på fastland och öar, innefattar drift, daglig skötsel och löpande underhåll av både mark och byggnader.

Fastighetsförvaltningen är till stor del specialanpassad efter Skärgårdsstiftelsens förutsättningar i våra naturreservat med ett stort antal kulturhistoriska byggnader.

Underhållsarbetet i marker och byggnader bedrivs delvis av Skärgårdsstiftelsens egen personalen medan större arbeten ofta kräver insatser av ramupphandlade entreprenörer.

På Huvudskär bedriver Skärgårdsstiftelsen vandrarhem i egen regi. Men på de flesta andra av våra områden är vandrarhem, krogar, stugbyar, handelsbodar och gästhamnar utarrenderade till entreprenörer som hyr byggnaderna av Skärgårdsstiftelsen och bedriver verksamhet däri.