fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Fastighetsförvaltning

Begreppet fastighetsförvaltning omfattar för Skärgårdsstiftelsen en mycket stor del av verksamheten. I stiftelsens fastigheter inryms alla stiftelsens 40 områden och även de byggnader som finns där.12 000 hektar eller 12 procent av marken i Stockholms skärgård med tillhörande cirka 2000 byggnader. Drift, skötsel och underhåll av både mark och byggnader utgör stiftelsens fastighetsförvaltning.

Skärgårdsstiftelsen är organisatoriskt indelad i fyra regioner; Norra regionen, Mellanregionen, Södra regionen fastland, och Södra regionen öar. Varje region har en regionchef som ansvarar för att leda arbetet både för tillsynsmän och entreprenörer. Regionchefen har även teknisk support i form av stiftelsens kvalitet- och teknikavdelning samt naturvårds och miljöavdelning som hjälper till med frågor kring exempelvis byggnadsvård, jordbruk och jakt. En stor del av fastighetsförvaltningen är specialanpassad efter stiftelsens förutsättningar med naturreservat och ett stort antal kulturhistoriska byggnader.

Arbetet för ett öppet kulturlandskap bedrivs till största del med hjälp av stiftelsens tillsynsmän och naturvårdare, och inte minst med hjälp av våra fyrbenta vänner – betesdjuren. Till viss del bedrivs även underhållsarbetet av den egna personalen medan större arbeten ofta kräver insatser av upphandlade entreprenörer.

Skärgårdsstiftelsen bedriver ingen egen kommersiell verksamhet i sina fastigheter. Istället är vandrarhem, krogar, stugbyar, handelsbodar och gästhamnar utarrenderade till entreprenörer som hyr byggnaderna av Skärgårdsstiftelsen och bedriver verksamhet där.