lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Våra byggnader

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar cirka tvåtusen byggnader i Stockholms skärgård. De allra äldsta kan dateras ända tillbaka till 1700-talet. Bland byggnaderna finns bland annat gamla grosshandlarvillor och fyrar som utgör en stor del av vårt kulturarv.

Byggnaderna på Skärgårdsstiftelsens områden utgör en väsentlig del av kulturlandskapet. Byggnadsvården har därför, vid sidan om naturvården, kommit att bli en av Skärgårdsstiftelsens huvuduppgifter.

Till fastighetsbeståndet hör värdshusen på tex. Fejan, Lidö, Finnhamn, Grinda och Utö, men också ett tiotal skärgårdsvandrarhem, butikslokaler, fyrar, kvarnar, reningsverk, utsiktstorn, stugbyar, skärgårdsmajor och en lång rad byggnader som hör till jordbruken.