fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Byggnader

På Skärgårdsstiftelsens områden finns byggnader från tre sekel.
De allra äldsta kan dateras ända tillbaks till 1700-talet. Bland byggnaderna finns bland annat gamla grosshandlarvillor och fyrar som utgör en stor del av vårt kulturarv.

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar cirka tvåtusen byggnader i Stockholms skärgård. Allt ifrån byggnadsminnesförklarade 1700-talshus till välrenommerade värdshus på tex. Fejan, Lidö, Finnhamn, Grinda och Utö.

Till fastighetsbeståndet hör också ett tiotal skärgårdsvandrarhem, butikslokaler, fyrar, kvarnar, reningsverk, utsiktstorn, stugbyar, skärgårdsmajor och en lång rad byggnader som hör jordbruken till. Byggnaderna representerar tre sekler, 1700-, 1800- och 1900-tal.

Byggnaderna på Skärgårdsstiftelsens områden utgör en väsentlig del av kulturlandskapet och är en betydande del av vårt kulturarv. Byggnadsvården har därför, vid sidan om landskapsvården, kommit att bli en av Skärgårdsstiftelsens huvuduppgifter.