lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Byggnadshistoria

Skärgårdsstiftelsens byggnader ser olika ut, allt ifrån byggnadsminnesförklarade 1700-tals hus till fyrar, värdshus och vandrarhem.

Byggnaderna representerar tre sekler, 1700-, 1800- och 1900-tal och utgör en väsentlig del av kulturlandskapet och vårt kulturarv. Byggnadsvården har därför vid sidan om landskapsvården kommit att bli en av stiftelsens huvuduppgifter.

Örskärs fyr

Under långa tider hade ett sjömärke markerat inloppet till Öregrundsgrepen och inomskärsfarleden mot Stockholm. 1738 ersatte man en träbåk med det ståtliga fyrtornet, ritat av slottsarkitekten Carl Hårleman. Fyren har ett mycket högt arkitekturhistoriskt värde. De tidigare fyrvaktarbostäderna rymmer nu ett vandrarhem. Stiftelsen äger inte Örskärs fyr men ansvarar för fyrplatsen och visningarna av fyren.
Läs mer om Örskär

Doktorsvillan ”Kongo” på Fejan

När koleran svepte över Europa 1892 uppfördes i en hast en karantänstation på ön Fejan. Ett monteringsfärdigt trähus som skulle skeppas till Kongo för att där tjäna som missionsstation exproprierades vid utskeppningskajen och sattes upp som doktorsvilla på Fejan. I dag gör Kongo, tillsammans med den forna sjukhusbyggnaden Wasa, tjänst som vandrarhem.
Läs mer om Fejan

Grinda Wärdshus

Den vackra jugendvillan i sten uppfördes av Henrik Santesson, Nobelstiftelsens förste direktör. Villan ritad av Ernst Stenhammar stod klar 1908. 1944 lämnade huset släktens ägo och fick under en tid fungera som behandlingshem och barnkoloni. Mycket av den jugendinspirerade inredningen gick därvid förlorad, men exteriört är villan i stort sett oförändrad.
Läs mer om Grinda

Grönskärs fyr

Den 26 meter höga fyren har kallats Östersjöns Drottning på grund av sin skönhet. Fyren uppfördes 1770 av granit och sandsten efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz. 1961 släcktes fyren då ökade farter på sjön krävde en fyr i annat läge. Det blev kasunfyren Revengegrundet som fick ta över. I mitten av 90-talet genomgick fyren en renovering och kunde åter tändas hösten 2000 och då med grönt sken runt om.
Läs mer om Grönskär

Utö kvarn och Lurgatan

Utö kvarn är byggd 1791 och har under lång tid varit både symbol och sjömärke för Utö. Här malde öns bönder sin säd ända fram till 1927. När Skärgårdsstiftelsen 1973 köpte norra Utö startades en kampanj för att rädda kvarnen och 1982 stod den färdigrestaurerad med intakt interiör. Kvarnvingar har begränsad livstid och 2004 blev det åter dags för nya, sju meter långa, vingar sedan en höststorm gjort slut på de gamla.

Gruvarbetarbostäderna utmed Lurgatan uppfördes under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Då var Utö ett livaktigt gruvsamhälle där man bröt järn i öppna dagbrott. År 1878 lades gruvverksamheten ned och många gruvarbetare flyttade från ön. Utö förvandlades därefter till en badort och de gamla gruvarbetarnas bostäder hyrdes ut till sommargäster. 2001 blev de nio gruvarbetarbostäderna tillsammans med kvarnen byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

Vårdprogram, Lurgatan Utö
Läs mer om Utö

Gålö Havsbad

Restaurang Gålö Havsbad är inhyst i en byggnad typisk för Gålö. Flera av gårdarna på Gålö består av en unik kombination av boningshus och djurstall, där ladugårdsdelen av byggnaden har ett stensatt väggparti medan resten av byggnaden har träfasad. Detta byggnadssätt tillkom i slutet av 1800-talet. Gården vid avfarten till Morarna och gården Fröberg är andra exempel på hus i samma byggnadsstil.
Läs mer om Gålö

Simesgården på Arholma

1963 gjorde stiftelsen sina första markförvärv på Arholma. Syftet var att rädda kvar jordbruken på södra delen av ön. En bonde med namnet Simon Simonsson gav namn åt sitt hemman, ett namn som hållits levande i mer än 300 år. Idag är Simesgården basen för stiftelsens markvård på Arholma.
Läs mer om Arholma

Lidö Säteri

Den nuvarande herrgårdsliknande byggnaden uppfördes 1769 av Mattias Holmers, född på Simesgården på Arholma. Han gick tidigt till sjöss och kom så småningom att skapa sig en förmögenhet som kapten på en ostindiefarare. Säteriet byggdes på grunden av ett stenhus, raserat av ryssarna 1719, och som haft andra vittberesta ägare som ”Resare-Bengt” Oxtenstierna och Otto Wilhelm Königsmark, general över Venedigs trupper vid belägringen av Aten 1687. Säteriet tjänstgör idag som krog och pensionat och är öppet för besökare.
Läs mer om Lidö

Vandrarhemmet Utsikten på Finnhamn

På 1910-talet lät kolhandlare Wilhelm Rönström uppföra ett pampigt sommarhus på ön Stora Jolpan. Huset syntes vida omkring, då inga träd skymde byggnaden på den tiden. Idag är Utsikten vandrarhem. Arkitekt var Ernst Stenhammar som ritat många ståtliga hus i skärgården, t ex den stora jugendvillan på Grinda och Thielska villan på Fjärdlång och i Stockholm bland annat Grand Hotel.
Läs mer om Finnhamn

Stora Kalholmens vandrarhem

Stora Kalholmen var Skärgårdsstiftelsens allra första förvärv. Året var 1962. Villan uppfördes som sommarnöje för livmedikus Anselm Larsson och stod klar 1914. Villan kom att bli det första skärgårdsvandrarhemmet och kom sedan under åren att följas av ytterligare tolv vandrarhem ägda av stiftelsen.
Läs mer om Träskö-Storö

Västergården och Oppgården

Västergården är en av stiftelsens 16 skärgårdsjordbruk. Här, liksom på Lådna strax intill har det bedrivits jord- och skogsbruk under flera hundra år. Det nedlagda jordbruket på Hjälmö kunde återupptas och verksamheten vid den nedläggningshotade Oppgården på Lådna kunde tryggas i och med att Skärgårdsstiftelsens förvärv av mark på öarna. Gårdarna arrenderas nu av lantbrukare som tidigare varit verksamma på dessa öar.
Läs mer om Hjälmö-Lådna