lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Fiskeåtgärd på Riddersholm

Just nu pågår ett spännande samarbete med Sportfiskarna i en havsvik i Riddersholms naturreservat. Havsviken som går in vid Riddersholms gästhamn är igenvuxen men öppnas nu upp för vårens lekande gäddor.

Nu gräver vi upp en grund kanal, bara några centimeter djup så gäddan kan lirka sig upp i sundet. Norrsundet är grunt och blir varmt och helt perfekt för gäddan i vår.

I samband med pågående arbete klipps också vass för att undvika fortsatt igenväxning. Vi kommer även att ta sly så att betesdjur kan bidra till att hålla området öppet sommartid. Allt detta kommer gynna fisk, fågel och den biologiska mångfalden som är så viktig i alla våra naturreservat, säger Skärgårdsstiftelsens biolog Cicci Wibjörn. Dessutom blir platsen nu öppen och väldigt vacker! Tack vare medel från Länsstyrelsen och bidrag från våra gåvogivare kan vi utföra åtgärder som denna.

Skänk en gåva till Skärgårdsstiftelsen och bidra till en ökad biologisk mångfald.